Dôležitý nie je žiak, ale byrokracia!

Autor: Ján Macek | 5.2.2013 o 19:55 | Karma článku: 17,27 | Prečítané:  23886x

Tak som si opäť prečítal, že minister školstva chce menej byrokracie v školstve. Pred dvoma rokmi to isté tvrdil aj predchádzajúci minister Jurzyca. Akosi sa chlapci ministri nevedia pohnúť z miesta, alebo čo. Nuž nič. Možno pánovi ministrovi pri likvidácii byrokracie pomôže pár odkopírovaných vyjadrení učiteľov a učiteliek z facebooku. Aj keď zas na druhej strane si myslím, že likvidovať byrokraciu netreba, stačí likvidovať byrokratov.

Vo facebookovej učiteľskej skupine som vyzval učiteľov, aby napísali čo sami považujú za najväčšie byrokratické debility. Rozhodol som sa, že ich príspevky tu skopírujem, nech vrchnosť a verejnosť vidí, v akom cirkuse žijeme. A možno rodičom našich žiakov začne vŕtať v hlave myšlienka, že ak sa učiteľ venuje byrokracii, potom sa určite nevenuje ich deťom. Mená učiteľov neuvádzam a diskusiu som zmazal. Čo ak by im nejaký byrokratický expert začal znepríjemňovať život?

Nech sa páči, čítajte. Upozorňujem, že príspevky nie sú logicky a časovo zladené, vybral som len tie, na ktoré bolo najviac kliknuté  „páči sa mi".

Komentáre radových učiteľov a učiteliek:


Tlačivo rozvrhu od firmy ŠEFT som si urobila do excelu, vypísala a odovzdala, musela som ho napísať rukou s odôvodnením, že ostatní píšu rukou a musíme byť jednotní. No raz darmo, v jednote je sila.*


Písať známky do elektronickej žiackej knižky, do hárku v zborovni, do vlastného zápisníka a do žiackej knižky...


...prepisovať zápisnice vytvorené v PC do zošita s očíslovanými stranami...


Odpoveď riaditeľky: „Normálne sa hanbím za riaditeľov, čo také nezmyselnosti vyžadujú. My píšeme zápisnice tiež do zošita a mnohí ju napíšu na pc, takže ju potom pripneme spínacím strojčekom na miesto v tom zošite, kde má byť. Nevidím v tom žiadny problém. A rozvrhy tlačíme z asc agendy."


Povinný zápis v triednej knihe : "Žiaci boli poučení o bezpečnom správaní sa počas prázdnin" :))))


Mne to začína pripadať takto: Keď už našiel minister zaľúbenie vo vytváraní rôznych rád komisií a orgánov, mal by vytvoriť komisiu, ktorá bude kontrolovať v škole papiere, ktoré zákon nevyžaduje a za každý taký papier a tlačivo najprv udeliť riaditeľovi pokutu a potom ho zbaviť funkcie. Och, aké sci-fi som vymyslela!!!


...v systéme, kde niekomu záleží viac na tom, či sú v správnom - určenom smere vyškrtané  všetky nevyužité kolónky...


...napísať v triednej knihe pri každom dni celý dátum vrátane roku, aj keď je hore napísané, že týždeň trvá napr. od 2.2.2013 do 6.2.2013. Ja som už k jednotlivým dňom rok nedala, tak to bolo takmer na prepisovanie triednej knihy teraz na polroka... áááá...


...my máme aj pípačky-píchačky, aj knihu, pípnem sa ráno, vzápätí sa okamžite zapíšem do knihy príchodov a odchodov, ktorá je hneď vedľa uvedených píchačiek, uvediem svoje číslo a čas, čiže to, čo zaznamenal PC, navyše, tá kniha aj hodiny sú pri okienku "búdky" vrátničky, ktorá okrem iného dohliada, aby sme nezabudli urobiť oboje :-DDD, pri odchode sa to opakuje :-)))a tak denne, stále dokola...


...Čo tak začať s týmto nezmyslom? Osnovy, tematické plány? Názov tematického celku, Témy, Hodiny, Medzipredmetové vzťahy, Očakávané vzdelávacie výstupy, Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov, Metódy hodnotenia, Prostriedky hodnotenia, Žiak má: , Žiak:...


...opatrenie vo výchove, napr. napomenutie za neskoré príchody, píšeme 5x - 1x do TK, 1x modrák pre rodiča a do spisu, 1x výchovné opatrenia tiež do spisu, oboje zapíšem na spisový obal, ...vlastne 6x :D:D jeden lajster pripravujeme na poradu ... a ak ma dotyčný nebodaj počas polroka ešte aj pokarhanie alebo zníženú známku, cely proces sa opakuje a do papiera na klasifikačnú poradu zapisujeme všetko ... boh ma ochraňuj pred problémovou triedou, ktorá sem-tam zdrhne z poslednej hodiny :D:D...


Dať podpisovať tlačivo rodičovi ako upozornenie, že asi dostane jeho dieťa napomenutie. Potom vypisovať napomenutie 2x. Zdôvodnenie napomenutia potom písať ešte raz do správy na klasif. poradu a potom ešte do výkazu. Do správy písať počet zameškaných hodín spolu, neospravedlnené, z toho dievčatá, z toho chlapci, z toho neospr. dievčatá, z toho neosprav. chlapci.


...počul som, že triedna kniha sa smie vyškrtávať iba zľava do prava, čiže z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu prázdnej kolónky, treba vyškrtať všetky prázdne kolónky po jednej. zapisovať sa smie iba modrým perom, čierne sa nesmie používať....PISTE VSETCI MODRYM PEROM, INA FARBA NEBUDE!!! ...protože tak je to správne, protože kázeň musí být! a vojak má byt co...uvedomely...a? oholený predsa! -protože správnym vyškrtaním kolonek sa dáva silná zbraň do rúk pracujíci inteligence, která správne drží kormidlo dějin, spátky ani krok!!!...


Prepisovanie TVVP do triednych kníh. Aj tak nepíšeme realitu, ale len prepisujeme, lebo majú byť rovnaké.... tak to som za tie roky nepochopila načo to robíme...


Informovaný súhlas na každý prd mimo školy.


Odpoveď riaditeľky: My sme robili informovaný súhlas tak, že sme každému žiakovi dali papier s tým súhlasom, rodič to podpísal a je tam napísané, že to platí na celú školskú dochádzku, resp. pokiaľ dieťa chodí na našu školu. Potom to dáme už len prvákom pri zápise a piatakom, ktorí prídu v septembri k nám zo škôl z priľahlých obcí. Takže až tak veľa roboty s tým nie je a škola je krytá...fotky, videá a pod.


Ak by sa nedajbože na výlete niečo vážne stalo, nepomôže žiadne tlačivo - ani informovaný súhlas, ani iná vlastná tvorba, jednoducho sme v tom až po uši! Tie tlačivá nemajú žiadnu právnu silu a na súde si s nimi môžeme viete čo...


Formulácia informovaný súhlas je asi taká, ako "poznamenávam na MARGO OKRAJA", alebo (to je Mikolajov výraz z príhovoru na začiatku roka) "u učiteľov treba rozvíjať TVORIVÚ KREATIVITU"... Ak rodič súhlasí, je predsa zároveň informovaný o tom, s čím súhlasí. A či? A teraz somarina: ak pošleme mailom excelovskú tabuľku so všetkými možnými aj nemožnými údajmi na "vyššiu inštanciu" a odtiaľ nám obratom odpovedia, že potrebujú len jeden stĺpec z tej tabuľky; na našu odpoveď, že stačí zapnúť filter a vyfiltrovať si údaje, ktoré chcú, nám opäť obratom "dôrazne" odpovedia, že ich úlohou nie je filtrovať, ale NAŠOU POVINNOSŤOU je dodať im údaje, ktoré požadujú... Nemali by si urobiť kreditové školenie z využívania IKT v praxi? Aj peniažky by mali, aj my by sme mali menej administratívy...


...naposledy sme potrebovali aj informované súhlasy, keď sme počas vyučovania na jednej hodine boli u hasičov - a hasičom vidíme do okien...


Týždenné plány v ŠKD, kde je päť stĺpčekov po päť dní v týždni. V každom stĺpčeku je nejaká aktivita a ku každej aktivite je aj od - do, napr. tematická oblasť výchovy trvala od 15:00 - 15:45, čo sa ešte dá pochopiť, i keď nie je šanca to do toho malého okienka natrepať, ale kolónky na obed od - do... to tam mam ako napísať, že deti v ten deň v jedálni jedli slepačí vývar a zapekanú zeleninu s varenými zemiakmi, hlávkový šalát a malinovku, a že to trvalo od 12:00 - 12:35??? A to sú najaktuálnejšie „ševtacke" tlačivá, tuším z roku 2011/2012.


Naše školstvo používa realitu absurdum ad absurdum... Prešovská kántrifolková skupina Mloci má krásnu pesničku, v ktorej sa vyskytuje následovné: "Školské hlásenie: ak žiaci neprestanú fajčiť na záchode, zruší riaditeľ predaj piva v školskej jedálni..."


...ďalšia špecialita - každoročné školenie BOZP pre všetkých učiteľov. Už cca 10 rokov počúvame to isté, žiaci majú šťastie, musia iba prváci. Ale my počúvame jedného pána, ktorého hlavný problém je, že nie je schopný povedať jednu súvislú vetu, ktorá má nejaký zmysel a asi mu za to ešte aj platíme...


...štvrťročne "plachtu" počet žiakov/dievčat, Rómov/dievčat, SZP/dievčat, prospeli, neprospeli, nehodnotení všetko/dievčatá a ešte i či SZP. Hodiny OVH, NVH/dievčatá, SZP a koooopec koloniek. ASC agendu máme, mesačne nahadzujeme údaje. Vyberanie 10 centov za desiaty od SZP, týždenné vyúčtovanie, mesačné vyúčtovanie, vyúčtovanie za dopravné.


...aj mňa hnevajú tabuľky prospechu a dochádzky , kde musíme uvádzať pre celú triedu a zvlášť pre Rómov, dievčatá, rómske dievčatá....pritom Rómov počítame len na základe vzhľadu, lebo všetci majú slovenskú národnosť.....ale vraj také tabuľky potrebujú na kraji (košický)...


A otázka do pléna, keď už mame všetko vypísané, vyčiarkané, vyplnené, vyhodnotené, vypotene...komu sa chce ešte učiť, vzdelávať, vychovávať?


Ja vypisujem nesmierne množstvo upozornení pre rodičov, a na konci mesiaca oznámenia na soc. úrad a žiadny efekt, nič sa nedeje. Moja trieda drží rekord v počte vymeškaných hodín za polrok na škole: 4193 h, z toho 2458 neospravedlnených...


...po prečitaní predchádzajúceho som nadobudla dojem, že: áno, za veľkú časť prepytujem manažérsko-byrokratických idiotín môže vrchnosť, ale za veľkú časť sú zodpovední iniciatívni riadiaci pracovnici priamo na školách, a za veľa si môžeme aj my, ustráchaní učitelia, ktorí ich pokyny plníme. veď si to skúste predstaviť: kto by sa odvážil dať kárne opatrenie napríklad za to, že v triednej knihe parafujete zľava doprava či opačne, alebo že sa v nej odvážite podpísať čiernym perom. Nestačíme sa potom diviť.


...a podľa čoho sa zistí, že žiak je zo sociálne znevýhodneného prostredia? lebo mnohí čo sú v "hmotnej núdzi" a dostávajú učebné pomôcky tam asi nepatria - na desiatu kola, povyobliekaní, s mobilmi a nie hocakými...


Napísala som otázku priamo pánovi splnomocnencovi, ako spoznáme, že je niekto Róm, keď v úradných dokumentoch uvádza slovenskú národnosť ... ak sa niečo dozviem, dám vám vedieť.


V "zahajovacích" výkazoch, ktoré vyplňujeme k 15. septembru každého školského roka uvádzame okrem iného údaje o vekovej štruktúre žiakov, národnosti (teda ak si ju žiak uviedol - aj rómskej), počte dievčat, počtoch žiakov učiacich sa jednotlivé cudzie jazyky, ETV, NBV, vždy z toho dievčat... Komu a načo? Pozrite si štruktúru hodnotiacich správ za predchádzajúci školský rok, ktoré musíme zverejňovať (po schválení zriaďovateľom po predchádzajúcom "prerokovaní" v pg. rade a rade školy) na webovej stránke. Nič nehovoriace priemery známok zo všetkých predmetov, ktoré sme na škole v hodnotenom šk. roku učili, kvalifikovanosť učiteľov, odbornosť vyučovania, ale aj o priestorových podmienkach školy, kde uvádzame m3 (kubické) priestoru, o športoviskách a ich stave (nikto nerieši, že sú nevyhovujúce), o vozovom parku a počte najazdených km... Spracovanie takejto správy zaberá neskutočne veľa času a nemá nijaký význam - za celé roky, čo som na nej pracovala, som nepostrehla, že by mala pre školu akýkoľvek prínos. To už ani nehovorím o ďalších výkazoch, ktoré počas roka spracovávame - o školskej knižnici, o informačných technológiách, o školskej jedálni, o školskom internáte, o ďalšom vzdelávaní... Prínos je rovný 0. Všetky znamenajú len zbytočnú byrokraciu.


.... v nadväznosti na predchádzajúce dodávam: za najväčšiu byrokraticko-menežérsku idiotinu považujem existenciu celého toho obsiahleho aparátu medzi ministrom školstva a riaditeľom školy. Táto vrstva generuje požiadavku na produkciu nezmyselných formulárov, aby odôvodnila svoju existenciu.


Ak ste dočítali až tu, tak gratulujem. Urobili ste si obraz, ako naše školstvo funguje. Dôležitý nie je žiak, ale byrokracia!

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?