Nuž, ale vrátim sa späť do reality a nebudem si mýliť svoje povolanie. Nie som policajt, som učiteľ. V školstve nemám určite tak vysoký plat ako vojak alebo policajt, po 15 - 20 rokoch nemám žiaden nárok na dôchodok a už vôbec nie v takej výške, ako som vyššie uviedol. Ak by som mal dnes 60 -62 rokov, čo znamená približne 36 rokov odrobených v školstve, tak by som dostal odchodné vo výške jedného dvoch posledných platov a ďalej by som si „užíval" s dôchodkom okolo 350 €.

Z týchto pár čísel, čo som uviedol, je zrejme každému jasné, že slovenská spoločnosť a nimi volení politici, si viac vážia vojakov a policajtov, ako učiteľky a učiteľov. Oveľa viac. Finančné ocenenie práce učiteľov a na druhej strane policajtov, vojakov, colníkov a hasičov je vo veľkej disproporcii. Problém ani tak nie je v tom, že policajti a vojaci majú viac, ako v tom, že majú oveľa oveľa oveľa viac. Tá disproporcia je až zarážajúca a ja ju vnímam ako opovrhnutie učiteľov. Práca učiteľa, policajta, vojaka patrí k psychicky najnáročnejším a spoločenský význam je určite na rovnakej úrovni, ale bohužiaľ to vyzerá tak, že nie u nás, na Slovensku. Na Slovensku je povolanie učiteľa už dlhé roky podceňované, prehliadané a trúfam si povedať, že pomaly aj opovrhované. Dôsledky?

Okrem môjho pocitu nespravodlivosti tu máme aj spoločensky časovanú bombu. Iste ste už počuli vetu, že omnoho lacnejšia je prevencia, ako represia. Mám dlhotrvajúci pocit, že poslanci NR a politici na prevenciu kašlú a myslím, že ani netušia, že dobrá výchova a vzdelanie je základ, od korého sa v štáte odvíja všetko ostatné. Napríklad aj bezpečnosť štátu. Myslím si, že ak budú naďalej v našom štáte také veľké rozdiely v odmeňovaní medzi učiteľmi na jednej strane a vojakmi a policajtami na druhej strane, tak bude aj nízky záujem šikovných inteligentných mladých ľudí o toto povolanie. Ak bude časom málo kvalitných učiteľov (a o 10 rokov to naozaj začne byť problém), tak si dovoľujem tvrdiť, že v budúcnosti bude na Slovensku menšia bezpečnosť a štát bude musieť dávať viac peňazí na väznice, policajtov a vojakov, a to až dovtedy, kým spoločenský systém neskolabuje. A nejedná sa len o bezpečnosť, jedná sa aj o ekonomiku. Jednoducho povedané, ak nebudeme mať dobre zaplatených učiteľov, nebudeme ich mať ani kvalitných a tým pádom sa rozlúčme s predstavou hospodárskeho rastu založeného na inováciach a vyššej pridanej hodnote, a tým pádom aj slovenskí policajti a vojaci v roku 2035 budú závidieť policajtom a vojakom niekde vo vyspelom Fínsku.

Budúcnosť Slovenska môžete predpovedať už dnes. Stačí si všimnúť, že učitelia chcú robiť policajtov, ale policajti nechcú robiť učiteľov, a ak aj chcú, tak jedine na dôchodku.